هاست لینوکس ایران

پکیج یک

500 مگابایت
فضای ذخیره سازی نامحدود
ترافیک پهنای باند نامحدود​
دامنه رایگان ندارد
گواهی نامه رایگان ندارد
ارتقاع رایگان به گواهی ssl
شناسه اختصاصی رایگان
1024MB RAM

پکیج دو

2 گیگابایت
فضای ذخیره سازی نامحدود
ترافیک پهنای باند نامحدود​
دامنه رایگان ندارد
گواهی نامه رایگان ندارد
ارتقاع رایگان به گواهی ssl
شناسه اختصاصی رایگان
1024MB RAM

پکیج سه

5 گیگابایت
فضای ذخیره سازی نامحدود
ترافیک پهنای باند نامحدود​
دامنه رایگان ندارد
گواهی نامه رایگان ندارد
ارتقاع رایگان به گواهی ssl
شناسه اختصاصی رایگان
1024MB RAM

پکیج چهار

10 گیگابایت
فضای ذخیره سازی نامحدود
ترافیک پهنای باند نامحدود​
دامنه رایگان ندارد
گواهی نامه رایگان ندارد
ارتقاع رایگان به گواهی ssl
شناسه اختصاصی رایگان
1024MB RAM